Privātuma politika

Privātuma politika

Pārzinis apstrādā personas datus tīmekļa vietnē www.goodcalories.com saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, tostarp it īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. r. 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – “VDAR” vai “VDAR regula”. VDAR regulas oficiālais teksts: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

 1. Vietnē savākto personas Datu pārzinis ir KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ar juridisko adresi Čenstohovā (adrese: ul. Bema 32, 42-202 Częstochowa); kas ierakstīta Valsts tiesu reģistra uzņēmēju reģistrā ar numuru KRS 0000630251; reģistrācijas tiesa, kurā glabājas uzņēmuma dokumentācija: Čenstohovas Rajona tiesas Valsts tiesu reģistra XVII komerclietu nodaļa, pamatkapitāls: 4 203 300 PLN – pilnībā apmaksāts; NIP: 5732818582; REGON: 241828229, e-pasta adrese: info@kubara.pl un kontakttālrunis: 48 34 365 08 52 – turpmāk tekstā – Datu pārzinis,
 2. Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai konkrētiem nolūkiem, kas vienmēr ir leģitīmi. Tie tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams minēto nolūku sasniegšanai. Līguma noslēgšanas gadījumā pienākums sniegt personas datus ir nepieciešams tā noslēgšanai un izpildei. Ja Jūs nesniegsiet savus datus, mēs nevarēsim noslēgt un izpildīt līgumu. Citos gadījumos ir nepieciešama Jūsu piekrišana personas datu apstrādei vai arī to pamato Administratora intereses un juridisks pienākums, kā detalizēti izklāstīts 3. punktā.

III.  DATU APSTRĀDES MĒRĶIS, PAMATS UN PERIODS:

 • Mārketings – pārziņa leģitīmās intereses, izmantojot datus analītiskiem un statistikas mērķiem, saziņai un pašu pakalpojumu veicināšanai, pakalpojumu uzlabošanai un lietotāju informēšanai par to:
  • Pamats: VDAR regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana) – datu subjekts ir sniedzis piekrišanu tam, ka Datu pārzinis var apstrādāt tā personas datus mārketinga nolūkos,
  • Dati tiek glabāti, līdz datu subjekts atsauc savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei šim nolūkam.
 1. DATU SAŅĒMĒJI:
 • pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina Datu pārzinim tehniskos un IT risinājumus, kas ļaujot Datu pārzinim uzturēt vietni (jo īpaši tīmekļa vietnes vadīšanai nepieciešamās datoru programmatūras nodrošinātāji, e-pasta un hostinga pakalpojumu sniedzēji un programmatūras nodrošinātāji tehniskās palīdzības sniegšanai Datu pārzinim) – Datu pārzinis sniedz savāktos Klienta personas datus izvēlētam piegādātājam, kas darbojas viņa vārdā tikai gadījumā un tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu noteiktu datu apstrādes mērķi saskaņā ar šo privātuma politiku;
 • vietnē goodcalories.com izvietoto sociālo spraudņu, skriptu un citu līdzīgu rīku nodrošinātāji, ļaujot vietnes goodcalories.com apmeklētāja pārlūkprogrammai lejupielādēt saturu no iepriekšminēto spraudņu nodrošinātājiem un nodot apmeklētāja personas datus pārdevējiem šim nolūkam.
 1. Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai. Personas dati, kas tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai vai iebilduma celšanai, vai arī ja konstatēsim, ka tie ir novecojuši.
 2. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības biroja direktoram (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ja uzskatāt, ka Jūsu personas datu apstrāde pārkāpj VDAR noteikumus.

VIII. SĪKDATNES UN ANALĪTIKA

Sīkdatnes (sīkfaili) ir neliela teksta informācija teksta failu veidā, ko nosūta serveris un kas tiek saglabāta pie vietnes goodcalories.com apmeklētāja (piemēram, datora, portatīvā datora cietajā diskā vai viedtālruņa atmiņas kartē – atkarībā no ierīces, ko izmanto mūsu vietnes apmeklētāji). Detalizētu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to izveides vēsturi var izlasīt, piemēram, šeit: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Sīkdatnes, ko vietne goodcalories.com var nosūtīt, var iedalīt dažādos veidos pēc šādiem kritērijiem:

 1. Pēc to piegādātāja:pašu sīkdatnes (ko izveidojusi vietne) un tādas, kas pieder trešajām personām/uzņēmumiem (izņemot Pārzini)
 2. Pēc to uzglabāšanas laika vietnes goodcalories.com apmeklētāja ierīcē: sesijas sīkdatnes (tiek uzglabātas līdz iziešanai no vietnes vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai) un pastāvīgās sīkdatnes (tiek uzglabātas noteiktu laiku, ko nosaka katra faila parametri vai līdz manuālai izdzēšanai)
 3. Pēc to izmantošanas mērķa:nepieciešamās (nodrošina pareizu vietnes goodcalories.com darbību), funkcionālās/preferenciālās (ļauj pielāgot vietni goodcalories.com tās apmeklētāja vēlmēm), analītiskās un veiktspējas (vāc informāciju par vietnes goodcalories.com izmantošanas veidu), mārketinga, reklāmas un sociālo tīklu sīkdatnes (vāc informāciju par vietnes goodcalories.com apmeklētāju, lai tam rādītu personalizētas reklāmas un veiktu citas mārketinga aktivitātes, tostarp vietnēs, kas nav vietne goodcalories.com, piemēram, sociālajos tīklos

Pārzinis var apstrādāt sīkdatnēs ietvertos datus, kad apmeklētāji izmanto vietni šādiem konkrētiem mērķiem:

 1. lai pielāgotu vietnes saturu lietotāja individuālajām vēlmēm; šie faili galvenokārt atpazīst tā ierīci, lai parādītu lapu atbilstoši tā vēlmēm;
 2. lai sagatavotu statistiku, kas palīdz izzināt lietotāju vēlmes un uzvedību, šīs statistikas analīze ir anonīma un ļauj pielāgot vietnes saturu un izskatu valdošajām tendencēm, statistika tiek izmantota arī vietnes popularitātes novērtēšanai.

Lietotājs jebkurā laikā var mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai bloķētu sīkdatņu izmantošanu vai katru reizi iegūt informāciju par to izvietošanu savā ierīcē. Citas pieejamās opcijas var pārbaudīt tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos. Ņemiet vērā, ka lielākā daļa pārlūkprogrammu pēc noklusējuma ir iestatītas tā, lai gala ierīcē apstiprinātu sīkdatnes.

Vietnes izmantotās sīkdatnes (kas tiek ievietotas lietotāja gala ierīcē) var tikt nodotas tās partneriem un reklāmdevējiem, kas ar to sadarbojas.

Vietnes operators informē, ka izmaiņas iestatījumos lietotāja pārlūkprogrammā var ierobežot piekļuvi atsevišķām tīmekļa vietnes funkcijām.

Informācija par tīmekļa pārlūkprogrammu iestatījumiem ir pieejama tās izvēlnē (palīdzība) vai tās ražotāja vietnē.

Detalizēta informācija par sīkdatņu pārvaldīšanas iespējām un metodēm ir pieejama tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos. Zemāk ir norādītas saites uz informāciju par sīkdatņu pārvaldību, ko nodrošina vadošie tīmekļa pārlūkprogrammu ražotāji:

 1. GOOGLE ANALYTICS

Mūsu vietne izmanto Google Analytics, taču apkopotajai informācijai ir tikai statistisks raksturs, un tā tiek izmantota tikai //goodcalories.com vietnes uzlabošanai un jūsu cerību apmierināšanai. Šīs vietnes apmeklētāju IP adreses netiek apstrādātas. Mēs neizpaužam mūsu rīcībā esošos datus par Lietotājiem, kuri apmeklē vietni //goodcalories.com, trešajām personām, izņemot gadījumus, kad datus pieprasa tiesa vai pilnvarota valsts pārvaldes iestāde.

Ja privātuma politika tiek mainīta, šajā lapā tiks ievietota atbilstoša informācija.

 1. SAITES UZ ĀRĒJĀM LAPĀM:

Pārziņa tīmekļa vietnēs var būt saites uz citām vietnēm. Šādas tīmekļa vietnes darbojas neatkarīgi no Pārziņa un Pārzinis tās nekādā veidā neuzrauga. Apmeklējot citas vietnes, Pārzinis iesaka iepazīties ar to privātuma politikām. Pārzinis neuzņemas atbildību par datu apstrādes noteikumiem šajās vietnēs.