Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje na internetových stránkách www.goodcalories.com jsou zpracovávány správcem v souladu s platnými právními předpisy, především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného toku takových údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení ONOOÚ“. Oficiální text Nařízení ONOOÚ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

 1. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím internetových stránek je KUBARA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM se sídlem v Częstochowa (adresa sídla: ul. Bema 32, 42-202 Częstochowa); zapsána do obchodního rejstříku Polského soudního rejstříku pod číslem KRS 0000630251; registrační soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Obvodní soud v Częstochowa, 17. ekonomické oddělení Polského soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: 4 203 300 PLN, splacen v plné výši, DIČ: 5732818582; IČ: 241828229, adresa elektronické pošty: info@kubara.pl a číslo kontaktního telefonu: +48 34 365 08 52 – dále jen „Správce”,
 2. Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně ke konkrétním účelům, vždy právně opodstatněným. Uchovány budou výhradně po dobu nutnou k plnění účelu. V případě, že s námi uzavřete smlouvu, je povinnost uvést osobní údaje nezbytná pro uzavření a splnění smlouvy. Pokud údaje neuvedete, nebude možné smlouvu uzavřít a plnit. V jiných případech je nutný váš souhlas se zpracováním osobních údajů nebo je to opodstatněno zájmem správce a právním závazkem, což podrobně uvádí bod 3).

III.  ÚČEL, ZÁKLAD A OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Marketing – opodstatněný zájem správce v případě používání údajů k analytickým a statistickým účelům, pro komunikaci a propagaci vlastních služeb, zlepšování služeb a informování o tom uživatele:
  • Základ: Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení ONOOÚ (souhlas) – osoba, které se údaje týkají, vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů správcem k marketingovým účelům,
  • Údaje jsou uchovány do okamžiku odvolání souhlasu s dalším zpracováním údajů osobou, které se týkají, pro tento účel.
 1. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ:
 • dodavatelé služeb, kteří dodávají správci technická, informační, řešení, která správci umožňují provozování www stránek (především dodavatele počítačových programů pro provozování www stránek, poskytovatelé elektronické pošty a hostingu a poskytovatelé softwaru pro poskytování technické podpory správce) – správce zpřístupní shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dodavateli, který pracuje na jeho zakázku, jen v případě nebo v rozsahu nutném k realizaci daného účelu zpracování osobních údajů v souladu s těmito Zásadami o ochraně osobních údajů;
 • dodavatelé uvedení na stránkách goodcalories.com, sociálních pluginů, skript a jiných podobných nástrojů, které umožňují prohlížeči od osoby navštěvující stránky goodcalories.com stahovat obsahy od poskytovatelů uvedených pluginů a předávat k tomuto účelu osobní údaje navštěvující osoby dodavatelům.
 1. Vaše osobní údaje budou uloženy po nutnou dobu pro dosažení stanoveného účelu. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu budou zpracovávány do odvolání souhlasu nebo účinného podání námitky nebo pokud sami určíme, že již nejsou aktuální.
 2. Máte právo podat stížnost na předsedu Úřadu ochrany osobních údajů, pokud uznáte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje předpisy ONOOÚ.

VIII. COOKIES A ANALYTIKA

Soubory cookie (koláčky) jsou malé textové informace v podobě textových souborů, zaslané serverem a uložené u osoby navštěvující stránky goodgalories.com (např. na pevném disku počítače, laptopu, nebo také na paměťové kartě chytrého telefonu – v závislosti na tom, jaké zařízení osoba navštěvující naše stránky používá). Podrobné informace týkající se souborů cookies a také historii jejich vzniku můžete nalézt mimo jiné zde: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Soubory cookies, které mohou být zaslány stránkami goodcalories.com, mohou být rozděleny na různé druhy dle následujících kritérií:

 1. S ohledem na jejich dodavatele: vlastní (tvořené stránkami) a patřící třetím stranám/subjektům (jiných než správce)
 2. S ohledem na období jejich uložení na zařízení u osoby navštěvující stránky goodcalories.com: relační (uchovávané do doby odhlášení ze stránek nebo vypnutí internetového prohlížeče) a stálé (uchovávané po určitou dobu, definovanou parametry každého souboru nebo do doby ručního odstranění)
 3. S ohledem na účel jejich použití: nutné (umožňující správné fungování stránek goodcalories.com), funkční/preferenční (umožňující přizpůsobení stránek goodcalories.com na preference osoby, která stránky navštěvuje), analytické a výkonnostní (shromažďující informace o použití stránek goodcalories.com), marketingové, reklamní a sociální (shromažďující informace o osobě, která navštěvuje stránky goodcalories.com, pro zobrazení personalizovaných reklam a provádění jiných marketingových reklam a podniknutí jiných marketingových činností, také na samostatných webových stránkách od goodcalories.com, jako například sociálních portálech.

Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies, zatímco jsou navštíveny www stránky, v následujících konkrétních účelech:

 1. přizpůsobení obsahu internetových stránek individuálním preferencím uživatele, především tyto soubory rozpoznají jeho zařízení pro zobrazení stránky v souladu s jeho preferencemi;
 2. připravení statistik, které pomohou při zjištění preferencí a chování uživatelů, analýza těchto statistik je anonymní a umožňuje přizpůsobení obsahu a vzhledu servisu na aktuální trendy, statistiky jsou používány k posouzení popularity stránky.

Uživatel může provést kdykoliv změnu svého prohlížeče tak, aby zablokoval správu souborů cookies nebo aby vždy obdržel informaci o jejich umístění ve svém zařízení. Jiné dostupné opce můžete ověřit v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Je důležité si uvědomit, že většina prohlížečů je standardně nastavená na akceptaci ukládání souborů cookies na koncovém zařízení.

Soubory cookies, které používá servis (umístěné na koncovém zařízení uživatele), mohou být přístupné jeho partnerům a s ním spolupracujícím poskytovatelům reklamy.

Operátor servisu informuje, že změny nastavení v internetovém prohlížeči uživatele mohou omezit přístup k některým funkcím internetových stránek servisu.

Informace týkající se nastavení internetových prohlížečů jsou dostupné v jeho nabídce (pomoc) nebo na stránce jeho výrobce.

Podrobné informace o možnosti a způsobech obsluhy souborů cookies jsou dostupné v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Níže uvádíme odkazy na informace ohledně správy souborů cookies, které zveřejňují přední výrobci internetových prohlížečů:

 1. GOOGLE ANALYTICS

Náš servis používá Google Analytics, shromážděné informace však mají jen statistickou povahu a slouží pouze ke zlepšení stránek //goodcalories.com a jejich přizpůsobení vašemu očekávání. IP adresy osob, které navštěvují naše stránky, nejsou zpracovávány. Nezpřístupňujeme získané údaje o uživatelích, kteří navštíví stránky //goodcalories.com třetím stranám s výjimkou situace, kdy o předmětné údaje požádá soud nebo k tomu oprávněný orgán veřejné správy.

V případě změny Zásad ochrany osobních údajů budou příslušné informace o této skutečnosti umístěny na těchto stránkách.

 1. ODKAZY NA EXTERNÍ STRÁNKY:

Internetové stránky správce mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Takové internetové stránky fungují nezávisle na správci a správce na ně neprovádí žádný dohled. Správce doporučuje, abyste se při přechodu na tyto stránky seznámili s jejich vlastními zásadami ohledně ochrany osobních údajů. Správce nenese odpovědnost za zásady pro zacházení s údaji v rámci těchto stránek.