Privatumo politika

Asmens duomenis svetainėje www.goodcalories.com Valdytojas tvarko vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, ypač vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau vadinamas „BDAR“ arba „BDAR reglamentas“. Oficialus BDAR reglamento tekstas: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

 1. Asmens duomenų, renkamų per Svetainę, Valdytojas yra „KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ“, kurios buveinė yra Čenstakavoje, (buveinės adresas: Bema g. 32, 42-202 Čenstakava); įrašyta į Nacionalinio teismų registro Verslininkų registrą, NTR (KRS) numeris 0000630251; apylinkės teismas, kuriame saugomi įmonės dokumentai: Čenstakavos apylinkės teismas, Nacionalinio teismų registro XVII komercinis skyrius; įstatinio kapitalo suma: 4 203 300 PLN – pilnai apmokėtas; MM kodas: 5732818582; Įmonės kodas: 241828229, el. pašto adresas: info@kubara.pl bei kontaktinio telefono numeris: +48 34 365 08 52 – toliau vadinama „Valdytojas”,
 2. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik konkrečiais tikslais, visuomet teisiškai pagrįstais. Jie bus saugomi tik tiek, kiek būtina tikslams pasiekti. Sudarant su mumis sutartį, asmens duomenų pateikimas yra būtinas jai sudaryti ir vykdyti. Jei nepateiksite savo duomenų, negalėsime sudaryti ir vykdyti sutarties. Kitais atvejais Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra būtinas arba jį pateisina Valdytojo interesas ir teisinė prievolė, kaip išsamiai nurodyta 3 punkte.

III.  DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS, PAGRINDAS IR LAIKOTARPIS:

 • Rinkodara – teisėtas Valdytojo interesas, kai duomenys naudojami analitiniais ir statistiniais tikslais, komunikacijos ir savo paslaugų reklamavimui, paslaugų tobulinimui ir vartotojų informavimui apie tai:
  • Pagrindas: BDAR reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas) – duomenų subjektas davė sutikimą, kad Valdytojas tvarkytų jo asmens duomenis rinkodaros tikslais,
  • Duomenys saugomi tol, kol duomenų subjektas atšaukia savo sutikimą dėl tolesnio jo duomenų tvarkymo šiuo tikslu.
 1. DUOMENŲ GAVĖJAI:
 • paslaugų teikėjai, teikiantys Valdytojui techninius ir IT sprendimus, leidžiančius Valdytojui valdyti interneto svetainę (ypač kompiuterių programinės įrangos teikėjai, skirtos svetainei valdyti, el. pašto ir prieglobos paslaugų teikėjai ir programinės įrangos teikėjai, teikiantys techninę pagalbą Valdytojui) – Valdytojas pateikia surinktus kliento asmens duomenis pasirinktam teikėjui, veikiančiam jo pavedimu tik tuo atveju ir tiek, kiek tai yra būtina nurodytam duomenų tvarkymo tikslui pasiekti pagal šią privatumo politiką;
 • teikėjai, teikiantys socialinius įskiepius, scenarijus ir kitus panašius įrankius, patalpintus goodcalories.com svetainėje, leidžiančius goodcalories.com svetainės lankytojo naršyklei atsisiųsti turinį iš minėtų įskiepių teikėjų ir lankytojo asmens duomenų perdavimas šiems teikėjams šiuo tikslu.
 1. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek būtina nustatytam tikslui pasiekti. Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol sutikimas bus atšauktas arba bus faktiškai pareikštas prieštaravimas, arba jei nustatysime, kad duomenys paseno.
 2. Jūs turite teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui, jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas.

VIII. SLAPUKAI IR ANALITIKA

Slapukai (Cookies) yra maža tekstinė informacija tekstinių failų pavidalu, siunčiama serverio ir išsaugoma asmens, besilankančio goodcalories.com svetainėje, pusėje (pvz., kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio kietajame diske arba išmaniojo telefono atminties kortelėje – priklausomai nuo mūsų svetainės lankytojų naudojamo įrenginio). Išsamią informaciją apie slapukus bei jų sukūrimo istoriją rasite, pavyzdžiui, čia: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Slapukai, kuriuos gali siųsti goodcalories.com svetainė, gali būti suskirstyti į skirtingus tipus, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 1. Pagal jų teikėją:nuosavi failai (sukurti svetainės) ir priklausantys asmenims/trečiosioms šalims (išskyrus Valdytoją)
 2. Pagal jų saugojimo laikotarpį goodcalories.com svetainės lankytojo įrenginyje: sesijos (saugomi tol, kol atsijungiate iš svetainės arba išjungiate interneto naršyklę) ir nuolatiniai (saugomi tam tikrą laiką, apibrėžtą kiekvieno failo parametrais arba iki pašalinimo rankiniu būdu)
 3. Pagal jų naudojimo paskirtį:būtini (suteikia galimybę tinkamai funkcionuoti goodcalories.com svetainei), funkciniai/pagal pageidavimus (įgalina goodcalories.com svetainę pritaikyti prie svetainės lankytojo pageidavimų), analitiniai ir našumo (renkama informacija apie tai, kaip naudotis svetaine goodcalories.com), rinkodaros, reklamos ir socialinės žiniasklaidos (renkama informacija apie asmenį, besilankantį svetainėje goodcalories.com, siekiant tam asmeniui rodyti suasmenintus reklaminius skelbimus ir kitos rinkodaros veiklos vykdymas, taip pat svetainėse, kitose nei goodcalories.com svetainė, pavyzdžiui, socialinių tinklų svetainėse)

Valdytojas slapukuose esančius duomenis gali tvarkyti, kai lankytojai naudojasi svetaine, šiais konkrečiais tikslais:

 1. siekiant pritaikyti svetainės turinį prie individualių vartotojo pageidavimų, visų pirma, šie failai atpažįsta jo įrenginį, kad puslapis būtų rodomas pagal jo pageidavimus;
 2. rengti statistiką, kuri padeda sužinoti vartotojų pageidavimus ir elgseną, šios statistikos analizė yra anoniminė ir leidžia pritaikyti svetainės išvaizdą prie vyraujančių tendencijų, statistika naudojama ir svetainės populiarumui įvertinti.

Vartotojas gali bet kada pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad užblokuotų slapukų naudojimą arba kiekvieną kartą gautų informaciją apie jų patalpinimą jo įrenginyje. Kitas galimas parinktis galite patikrinti savo interneto naršyklės nustatymuose. Atminkite, kad dauguma naršyklių pagal numatytuosius nustatymus yra nustatytos taip, kad galutiniame įrenginyje būtų priimtas slapukų išsaugojimas.

Svetainės naudojami slapukai (patalpinami vartotojo galutiniame įrenginyje) gali būti prieinami jos partneriams ir su ja bendradarbiaujantiems reklamuotojams.

Svetainės operatorius informuoja, kad pakeitus vartotojo interneto naršyklės nustatymus, gali būti apribota prieiga prie kai kurių interneto svetainės funkcijų.

Informacija apie interneto naršyklių nustatymus pateikiama jos meniu (pagalba) arba jos gamintojo svetainėje.

Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus rasite interneto naršyklės nustatymuose. Toliau pateikiamos nuorodos į informaciją apie slapukų valdymą, kurią teikia pirmaujantys interneto naršyklių gamintojai:

 1. GOOGLE ANALYTICS

Mūsų svetainė naudoja Google Analytics, tačiau surinkta informacija yra tik statistinio pobūdžio ir naudojama tik //goodcalories.com svetainei tobulinti ir jūsų lūkesčiams patenkinti. Šios svetainės lankytojų IP adresai nėra tvarkomi. Mes nesidaliname turimais duomenimis apie Vartotojus, besilankančius svetainėje //goodcalories.com, su trečiosiomis šalimis, išskyrus atvejus, kai duomenų reikalauja teismas ar įgaliota viešojo administravimo institucija.

Jei privatumo politika bus pakeista, šiame puslapyje bus skelbiama atitinkama informacija.

 1. NUORODOS Į IŠORINIŲ SUBJEKTŲ SVETAINES:

Valdytojo svetainėse gali būti nuorodų į kitus tinklalapius. Tokios svetainės veikia nepriklausomai nuo Valdytojo ir jų jokiu būdu neprižiūri Valdytojas. Valdytojas rekomenduoja, perėjus į kitas svetaines, perskaityti jų pačių privatumo politiką. Valdytojas neatsako už šiuose puslapiuose pateiktų duomenų tvarkymo taisykles.