Privaatsuspoliitika

Vastutav töötleja töötleb veebilehel www.goodcalories.com isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprillist 2016. a, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) – edaspidi „GDPR“ või „GDPR määrus“ GDPR määruse ametlik tekst: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

 1. Veebilehe kaudu kogutud isikuandmete Vastutav töötleja on KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, registreeritud asukohaga Częstochowa (aadress: tn Bema 32, 42-202 Częstochowa); kantud riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse numbri KRS 0000630251 all; registrikohus, kus äriühingu dokumente hoitakse: Częstochowa ringkonnakohus, riikliku kohturegistri XVII majandusosakond; algkapitaliga: 4 203 300 zlotti – makstud täies ulatuses; NIP (Poola käibemaksukohuslase number): 5732818582; REGON: 241828229, E-post: info@kubara.pl ja kontakttelefoni number: +48 34 365 08 52 – edaspidi „Vastutav töötleja”,
 2. Teie isikuandmeid töödeldakse ainult konkreetsetel, alati seaduslikel eesmärkidel. Neid säilitatakse ainult eesmärkide saavutamiseks vajaliku aja jooksul. Meiega lepingu sõlmimise korral on isikuandmete esitamise kohustus lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vältimatu. Kui te oma andmeid ei esita, ei saa me lepingut sõlmida ega täita. Muudel juhtudel on teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks vajalik või see on põhjendatud Vastutava töötleja huvide ja juriidiliste kohustustega, millest üksikasjalikumalt punktis 3).

III.  ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK, ALUS JA KESTUS:

 • Turundus – Vastutava töötleja õigustatud huvi andmete kasutamisel analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel, oma teenustest teavitamiseks ning nende reklaamimiseks, teenuste parandamiseks ja sellest kasutajate teavitamiseks:
  • Alus: GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt a) (nõusolek) – andmesubjekt nõustub tema isikuandmete töötlemisega Vastutava töötleja poolt turustamise eesmärgil,
  • Andmeid säilitatakse seni, kuni andmesubjekt oma nõusolekust edasiseks sel eesmärgil töötlemiseks taganeb.
 1. ANDMETE SAAJAD:
 • Vastutaval töötlejal veebilehte hallata võimaldavate tehniliste ja IT-lahendustega varustavad teenuste tarnijad (eelkõige veebilehe käitamiseks vajaliku arvutitarkvara, e-posti ja veebimajutuse ning Vastutavale töötlejale tehnilise abi osutamiseks vajaliku tarkvara tarnijad) – Vastutav töötleja teeb Kliendi kogutud isikuandmed tema tellimusel tegutsevale valitud teenuse tarnijale kättesaadavaks ainult juhul ja ulatuses, mis on kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga vajalik andmete töötlemise konkreetse eesmärgi saavutamiseks;
 • veebilehel goodcalories.com sotsiaalsete pistikprogrammide, skriptide ja muude sarnaste, goodcalories.com veebilehe külastaja brauseril nende pistikprogrammide pakkujatelt sisu saada ja nendele tarnijatele sel eesmärgil külastaja isikuandmeid edastada võimaldavate töövahendite tarnijad .
 1. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on määratud eesmärgi saavutamiseks vajalik. Nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid töödeldakse kuni nõusolekust taganemiseni või töötlemise suhtes vastuväidete eduka esitamiseni või kui me ise otsustame, et need on aegunud.
 2. Kui leiate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub GDPR sätteid, on teil õigus esitada kaebus Isikuandmete kaitse ameti juhatajale (IKAJ).

VIII. KÜPSISED JA ANALÜÜTIKA

Küpsised on infoandmeid sisaldavad väikesed tekstifailid mis saadetakse serveri poolt ja salvestatakse goodcalories.com veebilehe külastaja poolt (sõltuvalt meie veebilehe külastaja poolt kasutatavast seadmest, nt arvuti, sülearvuti või nutitelefoni mälukaardile). Üksikasjalikku teavet küpsiste ja nende loomise ajaloo kohta võib leida muu hulgas siit: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Veebilehe goodcalories.com poolt saadetavad küpsised võib vastavalt järgmistele kriteeriumidele erinevatesse liikidesse jagada:

 1. Tarnija järgi: enda omad (veebilehe poolt loodud) ja kolmandatele isikutele/üksustele (v.a Vastutav töötleja) kuuluvad.
 2. Veebilehe goodcalories.com külastaja seadmes säilitamise kestuse järgi: seansiküpsised (säilitatakse kuni veebilehelt välja logimiseni või veebibrauseri väljalülitamiseni) ja püsiküpsised (säilitatakse iga faili parameetritega määratletud teatud aja jooksul või kuni käsitsi kustutamiseni)
 3. Kasutamise eesmärgi järgi: vältimatud (veebilehe goodcalories.com nõuetekohast toimimist võimaldavad), funktsionaalsed/eelistuslikud (veebilehte goodcalories.com selle külastajate eelistustele kohandada võimaldavad), analüütilised ja jõudluslikud (mis koguvad teavet veebilehe goodcalories.com kasutamise kohta), turunduslikud, reklaami ja sotsiaalmeedia küpsised (mis koguvad teavet goodcalories.com külastaja kohta külastajale personaliseeritud reklaami kuvamiseks ja muudeks turundustegevusteks, sealhulgas ka muudel veebilehtedel kui goodcalories.com, näiteks sotsiaalmeedias

Külastajate poolt veebilehe kasutamise ajal võib Vastutav töötleja töödelda küpsistes sisalduvaid andmeid järgmistel konkreetsetel eesmärkidel:

 1. veebilehe sisu kohandamine vastavalt kasutaja individuaalsetele eelistustele; eelkõige tuvastavad need failid kasutaja eelistuste kohaselt veebisaidi kuvamiseks kasutaja seadme;
 2. kasutajate eelistusi ja käitumist tundma õppida aitava statistika koostamine; sellise statistika analüüs on anonüümne ning võimaldab meil veebilehe sisu ja välimust vastavalt valitsevatele suundumustele kohandada; statistikat kasutatakse ka veebilehe populaarsuse hindamiseks.

Kasutaja võib küpsiste kasutamise blokeerimiseks igal ajal brauseri seadeid muuta või iga kord nende seadmesse paigutamisest teavet saada. Muid saadaolevaid valikuid saate vaadata oma veebibrauseri seadetes. Tuleb meeles pidada, et enamik brausereid on vaikimisi seadistatud lõppseadmesse küpsiste salvestamist aktsepteerima.

Veebilehe poolt kasutatavad küpsised (kasutaja lõppseadmesse paigutatavad) võidakse kättesaadavaks teha selle partneritele ja koostööd tegevatele reklaamipakkujatele.

Veebilehe operaator teavitab, et kasutaja veebibrauseri seadete muutmine võib piirata juurdepääsu veebilehe teatud funktsioonidele.

Teave veebibrauseri seadete kohta on saadaval selle menüüs (abi) või selle tootja veebilehel.

Üksikasjalik teave küpsiste käitlemise võimaluste ja mooduste kohta on saadaval veebibrauseri seadetes. Allpool on lingid küpsiste haldamist puudutavale teabele, mis on avaldatud veebibrauserite juhtivate tootjate poolt:

 1. GOOGLE ANALITYICS:

Meie veebileht kasutab tööriista Google Analytics, kuid kogutav teave on ainult statistiliste iseloomuga ja seda kasutatakse vaid selleks, et veebilehte //goodcalories.com parandada ja seda teie ootustele kohandada. Käesoleva veebilehe külastajate IP-aadresse ei töödelda. Meie ei avalda veebilehte //goodcalories.com külastavate kasutajate andmeid kolmandatele üksustele, välja arvatud juhul, kui asjakohaseid andmeid nõuab kohus või selleks volitatud ametiasutus.

Oma privaatsuspoliitika muutmise korral avaldame sellel leheküljel asjakohase teavituse.

 1. LINGID VÄLISTELE VEEBILEHTEDELE:

Vastutava töötleja veebilehed võivad sisaldada linke (viiteid) teistele veebilehtedele. Sellised veebilehed tegutsevad Vastutavast töötlejast sõltumatult ja Vastutav töötleja nende üle mingit järelevalvet ei teosta. Vastutav töötleja soovitab muule leheküljele minemisel tutvuda sellel kehtiva privaatsuspoliitikaga. Vastutav töötleja nende veebilehtede andmekäitluse põhimõtete eest ei vastuta.